Alamat: Jl. Simpang Empat RT.01/RW.01 No.265 Kec. Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kode Pos 70673
Website: www.smpn1simpangempatkabbanjar.sch.id, Email: smpn1se.kabbanjar@gmail.com
Jl. Simpang Empat RT.01/RW.01 No.265 Kec. Simpang Empat, Kabupaten Banjar
Kode Pos 70673, Provinsi Kalimantan Selatan
Website: www.smpn1simpangempatkabbanjar.sch.id  
Email: smpn1se.kabbanjar@gmail.com
Jl. Simpang Empat RT.01/RW.01 No.265 Kec. Simpang Empat,
Kab. Banjar, Kode Pos 70673. Provinsi Kalimantan Selatan
Website: www.smpn1simpangempatkabbanjar.sch.id

Jl. Simpang Empat RT.01/RW.01 No.265
Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Kode Pos 70673
NPSN: 30300255
MENU
MENU

SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT KAB. BANJAR

KABUPATEN BANJAR

SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT
MENU
SMP Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
MENU
SMP Negeri 1 Simpang Empat Kab. Banjar
MENU
SMPN 1 Simpang Empat
Go to content
DAFTAR PENGAWAS HARIAN/PIKET
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023/2024
SMP NEGERI 1 SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR
NO.
NAMA
TUGAS PIKET
1.
Rudy Anwari, S. Pd
NIP. 19710107 200604 1 010
Pengawas Umum
2.
Ajizah, S.Pd
NIP. 19700703 199702 2 005
Pengawas Umum
3.
Ah. Radiani, S.Pd
NIP. 19650205 198803 1 014
Pengawas Umum
4.
Nor Halisah, S.Pd.I
NIP. 19790207 200604 2 009
Pengawas Hari Senin
5.
Julaiha, S.E
NIP 197412072014062003
Pengawas Hari Senin
6.
Salmah, S.P
NIP. 19770605201406 2 002
Pengawas Hari Senin
7.
M. Septean Fahruzi, S. Pd
NIP 19900915 201903 1 014
Pengawas Hari Senin
8.
Winarsih Hadriyani, S. Pd
NIPPPK. 19781103 202221 2 001
Pengawas Hari Senin
9.
Ruslan, S.Pd
NIP 19661210 199002 1 001
Pengawas Hari Selasa
10.
Yuri Khairunnisa, S.Pd
NIP 197905102009042 003
Pengawas Hari Selasa
11.
Aulia Zaida, S. Pd
NIPPPK 198706222023212018
Pengawas Hari Selasa
12.
Karmilawati, S. Pd
NIPPPK 19821203 202321 2 011
Pengawas Hari Selasa
13.
Hindra Yadi, S.Pd
NIP 19900102 201903 1 013
Pengawas Hari Rabu
14.
Hj. Bainah, S. Pd
NIPPPK 19780606 202321 2 006
Pengawas Hari Rabu
15.
Melani Puspita Dewi, S. Pd
NIPPPK 198209302023212006
Pengawas Hari Rabu
16.
Khairunnida, S. Pd
Pengawas Hari Rabu
17.
Seliotaria, S. Pd
NIP. 196608082007012017
Pengawas Hari Kamis
18.
Widha Juli Martina, S.Pd
NIP 19840715 201001 2 033
Pengawas Hari Kamis
19.
Ellywati, S. Pd
NIPPPK. 19770201 202221 2 001
Pengawas Hari Kamis
20.
Tuti Eka Sari, S. Pd
NIPPPK 19750704 202321 2 007
Pengawas Hari Kamis
21.
M. Danial Khairi, S.Pd
 
NIP 19840901 200604 1 006
Pengawas Hari Jum'at
22.
Siti Nor Hidayati, S. Ag
NIPPPK 197707162023212005
Pengawas Hari Jum'at
23.
Masliah, S. Pd
NIPPPK 19930623 202321 2 017
Pengawas Hari Jum'at
24.
Nor Aisyah Safitri, S. Pd
Pengawas Hari Jum'at
25.
Yano, S.Pd
NIP 19861207 201101  1 007
Pengawas Hari Sabtu
26.
Siti Hairunisa, S. Pd
NIPPPK. 198805022023212023
Pengawas Hari Sabtu
27.
Samiah, S. Pd
Pengawas Hari Sabtu
28.
Ade Dewi Fitriani
Pengawas Hari Sabtu
Back to content